برگزاری کلاسهای موسیقی توسط کانون موسیقی قاین

برنامه آموزش موسیقی ترم پاییز 1393 کانون موسیقی قاین

نوع آموزش اساتید

روز شنبه دف - گیتار ( هادی رزوینی - قاسم بهزادی)

یکشنبه سنتور - ویولون ( سید داریوش کراری - سید علیرضا فرزانه)

دوشنبه دوتار - موسیقی کودکان ( مهدی میامی - امیر داریوش توسلی)

سه شنبه تمبک - سنتور (ناصر قوی - سید داریوش کراری)

چهارشنبه تار وسه تار - نی (سید ابوالفضل هاشمی - محمدرضا هادیزاده)

تمامی کلاسها بعد ازظهر از ساعت 4 تا 7:30 برگزار می شود


مسئول کانون موسیقی سید داریوش کراری تلفن تماس 32529801شرکت گروه موسیقی سنتی آوای فاخته در جشنواره موسیقی فجر