معرفی تالیفات استاد نجیب الله رجبی نویسنده ومحقق شهرستان قاینات

نام کتاب : اهمیت آب و مصرف بهینه آن در خراسان جنوبی

مولف : نجیب الله رجبی - تعدادصفحات38

تاریخ انتشار : 1387

انتشارات : رزقی بیرجند

جهت تدریس در کلاسهای نهضت سوادآموزی

به اهتمام شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان جنوبی و مدیریت نهضت سوادآموزی خراسان جنوبی



نام کتاب : تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینات

مولف : نجیب الله رجبی

به اهتمام شرکت تروند زعفران قاین

تعداد صفحات : 368

تاریخ انتشار : 1384

انتشارات : شهر آشوب تهران

این کتاب در 9 فصل به معرفی کامل شهرستان قاینات می پردازد


-------------------------------------------------------------------------------------

نام کتاب : تاریخ و مشاهیر قاینات

مولفان : نجیب الله رجبی ، میثم رجبی

به اهتمام شرکت تروند زعفران قاین


تعداد صفحات : 307

تاریخ انتشار : 1390انتشارات : شهر آشوب تهران

این کتاب به بیان تاریخ قاینات و شخصیتها و مفاخر شهرستان قاینات پرداخته است

---------------------------------------

نام کتاب : وارثان عترت (معرفی بقاع متبرکه وامامزادگان خراسان جنوبی )

مولفان : نجیب الله رجبی ، محمدرضا دادخواه

به اهتمام اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

انتشارات : سازمان اوقاف و امور خیریه

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 408

این کتاب به معرفی کامل بقاع متبرکه و امامزادگان تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی می پردازد

--------------------------

نام کتاب : تاریخ خراسان جنوبی

مولفان : نجیب الله رجبی ، مریم دهقانپور ، معصومه رجبی

به اهتمام اتاق بازرگانی خراسان جنوبی

تعداد صفحات : 512

تاریخ انتشار : 1394

انتشارات : شهر آشوب تهران

این کتاب به تاریخ جامع استان خراسان جنوبی طی سی هزار سال می پردازد

-------------------------------

نام کتاب : فرهنگ آب در خراسان جنوبی

مولفان : نجیب الله رجبی ، دکتر مفید شاطری ، دکتر میثم رجبی

به اهتمام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند

تعداد صفحات : 240

تاریخ انتشار : 1392

انتشارات : فکر بکر بیرجند

این کتاب به فرهنگ جامع و کامل آب در خراسان جنوبی طی 10 فصل می پردازد

------------------------------

نام کتاب : افین ام القرای زیرکوه

مولف : نجیب الله رجبی

به اهتمام دهیاری و شورای اسلامی افین ( دوره چهارم )

تعداد صفحات : 189

تاریخ انتشار : 1396

انتشارات : اکبرزاده قاین

این کتاب به معرفی کامل روستای افین در 16 فصل می پردازد

------------------------------------------

نام کتاب : دانشنامه فرهنگ و تمدن ( مشاغل سنتی خراسان جنوبی )

مولفان : نجیب الله رجبی ، حسین زنگویی

به اهتمام حوزه هنری خراسان جنوبی